DIN KROP TALER TIL DIG!

FORSTÅR DU HVAD DEN SIGER?

Kropsterapiens Filosofi:


KROP OG PSYKE SAMMENHÆNG


Filosofien bag kropsterapien er nemlig at din kropslige spændinger og smerter kan fortælle noget om hvor der balance eller ubalance i dit sind.


For at forstå kroppens signaler trækker kropsterapien på Meridianlære og 5 Elements teorien som bunder i Traditionel Kinesisk Medicins tilgang til fysisk og psykisk helbred. Der findes 12 forskellige meridianbaner i kroppen som forbinder alt i din krop og sind.


De 12 meridianbaner kan fordeles i 5 elementer:
Ild, Jord, Metal, Vand og Træ.


Hvert element kan knyttes til mellem 2-4 organer.


Hvert organ relaterer sig til en følelse.


Når jeg som kropsterapeut forstår at bruge denne viden i en kropsterapeutisk behandling, er det muligt for mig at hjælpe dig slippe stagnerede energier og følelser ved hjælp af massage og akupressur.


Energierne er ikke til at tage fejl af. Det er muligt for mig at skabe flow i kroppens muskler, bindevæv, lymfesystem og kredsløb som hjælper dig komme i kontakt med og slippe gamle følelser og begrænsende overbevisninger. Kroppen slipper og dit sind slipper. Og omvendt.


Med meridianlæren kan vi snakke om generelle temaer som udtrykker sig i de forskellige kropsdele og tilhørende muskler:

hvorfor har jeg ondt i nakken?


Brystet, generelt:Uforløst sorg til mange ting (kærlighedssorg, miste-nogen- sorg, manglende omsorg)


Skuldrene, generelt:Tage/bære ansvar. At ligge under for andres forventninger.


Armene:Er du handlingsorienteret? Travlhed og gøremål, for mange bolde i luften. Være i stand til at favne og omfavne vores relationer. Evnen til at forsvarer og beskytte os selv.


Albuerne:Skifte retning i livet. Evnen til at acceptere nye livsvilkår. Din tilpasningsevne.


Håndleddene:Evnen til at kreere og skabe. Tendens til at give for meget.

hvorfor har jeg ondt i maven?

Balderne:Evnen til at tage dig sammen. Evnen til at stille krav til og presse dig selv


Knæene:Personlig stolthed og stædighed. Udfordringer med at holde fast i principper og beslutninger.


Fødderne:De valg, som du træffer i livet – er du påvej i den rigtige retning? Er du glad og tilfreds, eller går du i en retning, som du ikke synes om?

Kæberne:r Vrede som ikke bliver udtrykt. En følelse af at være sammenbidt. Evnen til at bide tænderne sammen og kæmpe for tingen


Halsen:Din mod til at forsvare dig selv. Evnen til at turde udtrykke dig på en autentisk måde uden at holde tilbage.Nakken:Stædighed, Ufleksibilitet, Ikke kunne se tingene fra andre perspektiver

hvorfor har jeg ondt i skuldrene?

Solar Plexus:Trangen til at lukke af for egne følelser. Manglende forbindelse mellem hoved og krop (tanker og følelser). Angsten for ikke at kunne præstere. Pleaserrolle.


Midterste del af maven:Tryghed/utryghed. Nervøsitet. Angst for afvisning. Påvirket af udefra kommende forventninger/krav om at gøre noget, man ikke bryder sig om.


Nederste del af maven: Livsangst. Frygt for om tingene går, som de skal. Undertrykt/indestængt vrede, ”gammel” vrede.


Hofterne:Din approach til livet. Dit mod til at turde springe ud i livet Angsten for at træffe store beslutninger.


Lysken:Din personlige tilgang til livet. Tør du ståfrem, eller trækker du dig? Din seksualitet.

hvorfor har jeg ondt i knæene?